LÀ CÔNG TY CÔNG NGHỆ – NHÀ CUNG CẤP

DỊCH VỤ LOGISTICS

HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

Được thành lập bởi Tập đoàn Đại Việt. Baspro kế thừa tinh thần, sứ mệnh của Đại Việt đó là: Thương hiệu vì cộng đồng và khẳng định thương hiệu Việt, trí tuệ con người Việt trên trường quốc tế. Đây là một hệ sinh thái các dịch vụ hậu cần, xoay quanh trọng tâm là các trung tâm lưu trữ và xử lý đơn hàng, sau đó phân phối hoặc chuyển giao đến khách hàng cuối. Dịch vụ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa công đoạn tiếp nhận, xử lý và hoàn tất giao dịch bán hàng, giảm thiểu nhân sự, chi phí trong quá trình vận hành cho các doanh nghiệp.

TẦM NHÌN 2022 – 2025

Trở thành mạng lưới kho vận hàng đầu tại Việt Nam, cứ 150Km – 200Km lại có một kho.
Có thể cung cấp các loại sản phẩm đến mọi quận huyện trên Việt Nam.

SỨ MỆNH

Chúng tôi được lập nên và tồn tại là để nâng cao hiệu quả và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn, thông qua các ứng dụng công nghệ và dịch vụ dựa trên công nghệ.

SỨ MỆNH

Chúng tôi được lập nên và tồn tại là để nâng cao hiệu quả và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của bạn, thông qua các ứng dụng công nghệ và dịch vụ dựa trên công nghệ.

TẦM NHÌN 2022 – 2025

Trở thành mạng lưới kho vận hàng đầu tại Việt Nam, cứ 150Km – 200Km lại có một kho.
Có thể cung cấp các loại sản phẩm đến mọi quận huyện trên Việt Nam.
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

    X