- Bước 6: Xử lý các yêu cầu sau bán hàng (như trả hàng, đổi hàng) ...

Việc mua hàng trực tuyến thường gặp các vấn đề như hàng không đúng mẫu mã, hàng lỗi, giao nhầm hàng, vì thế khách hàng sẽ trả hàng hoặc là đổi hàng. Công ty dịch vụ fulfillment sẽ tiếp nhận các yêu cầu sau bán của khách hàng và xử lý theo chính sách quy định của người bán, đảm bảo quyền lợi cho người mua và hạn chế thiệt hại cho người bán.

Trong quy trình dịch vụ fulfillment, người bán sẽ theo dõi được lượng hàng tồn kho và tình trạng đơn hàng của mình, còn người mua sẽ biết được quá trình vận chuyển hàng hóa như thế nào và được người bán hỗ trợ thông tin về việc vận chuyển đơn hàng.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

    X