- Bước 5: Thu tiền nếu có yêu cầu

Nếu đơn hàng chưa được thanh toán, công ty dịch vụ fulfillment sẽ tiến hành thu hộ nếu như người bán hàng yêu cầu thu hộ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

    X