- Bước 4: Giao hàng

Tiếp theo, công ty dịch vụ fulfillment tiến hành giao hàng cho người mua đúng địa chỉ và thời gian đã xác nhận trên hệ thống

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

    X