- Bước 3: Xử lý khi có đơn hàng phát sinh

Việc xử lý đơn hàng được chuẩn hóa toàn diện từ email cho người mua, tất cả đều được xử lý trên hệ thống. Hệ thống sẽ thực hiện xác nhận đơn hàng, lấy hàng từ kho, kiểm tra sản phẩm và đưa đến bộ phận đóng gói sản phẩm. Quá trình xử lý từ fulfillment thường ít xảy ra sai sót vì tất cả đều được chuẩn hóa và thực hiện trên hệ thống.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

    X