- Bước 2: Lưu kho

Sau khi nhận hàng từ người bán, nhân viên fulfillment sẽ sắp xếp và lưu trữ hàng hóa cẩn thận vào trong các kho hàng. Đồng thời nhân viên cũng sẽ theo dõi và kiểm kê hàng thường xuyên, cập nhật tình hình hàng hóa nhập- xuất như thế nào, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đúng thời gian cho khách hàng.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

    X