- Bước 1: Nhận hàng từ người bán

Nhân viên từ công ty dịch vụ fulfillment đến tận nơi người bán để nhận hàng hóa, sản phẩm về lưu kho

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

    X