Our Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Blanditiis ullam nemo

IN-HOUSE FULFILLMENT

Dịch vụ fulfillment in-house được hiểu là self-fulfillment. Công ty sẽ sở hữu kho lưu trữ bảo quản hàng riêng, tự quản lý các hoạt động liên quan đến quản lý hàng tồn kho, xử lý đơn hàng và hoàn tất đơn hàng. Hình thức này sẽ phù hợp với loại công ty:

  • Các công ty có quy mô lớn
  • Công ty hoạt động theo hình thức start-up
Image

DROPSHIP

Dropship được hiểu là hình thức fulfilment mà người bán không thực sự sở hữu hàng hoá. Người bán sẽ liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để vận chuyển hàng hóa đến tay người mua hàng với tất cả thông tin từ người bán hàng. Dropship thích hợp cho những người bán cung cấp đa dạng các mặt hàng và không muốn tốn chi phí vào kho bãi và các hoạt động liên quan đến xử lý hàng hóa. Tuy nhiên, hình thức này cũng tồn tại rủi ro riêng của nó. Nếu không cẩn trọng sẽ có nguy cơ mất khách hàng và ảnh hưởng đến độ uy tín của cửa hàng và người cung cấp.

  • Nếu không cẩn trọng sẽ có nguy cơ mất khách hàng và ảnh hưởng đến độ uy tín của cửa hàng và người cung cấp.
Image

OUTSOURCED FULFILLMENT

Outsourced là hình thức mà người bán hàng hoặc công ty thực hiện việc thuê ngoài dịch vụ fulfillment. Đơn vị cung cấp dịch vụ fulfillment sẽ thực hiện tất cả hoạt động liên quan đến việc lấy hàng, lưu kho, xử lí đơn hàng, giao hàng và thu hộ thay cho người bán hàng. Những hoạt động liên quan đến kho bãi, quản lý hàng hóa và vận chuyển hàng hóa sẽ do công ty fulfillment chịu trách nhiệm bao gồm cả khi có vấn đề phát sinh. Chính vì thế, các công ty hay người bán hàng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí chẳng hạn như lưu kho, lương thuê nhân viên, tiết kiệm thời gian và công sức trong các hoạt động xảy ra trước và sau đơn hàng.

  • Tiết kiệm chi phí chẳng lưu kho
  • Lương thuê nhân viên
  • Tiết kiệm thời gian và công sức
Image

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

    X